Onze kijk op de toekomst


Onze FSC® en PEFC™ certificering geeft ons het bestaansrecht in de houtbranche. Nu en in de toekomst. Door te kiezen voor FSC-producten worden bossen beschermd tegen kaalkap en omzetting in oliepalm- of sojaplantages, mijnbouw of veeteeltgebieden. Hoe groter de vraag naar FSC-producten, hoe meer gebieden duurzaam beheerd kunnen worden. Het aanbod groeit dus met de vraag mee.

Goedkoop bouwmaterialen is lid van Sakol. Het hout dat via Sakol wordt ingekocht voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, zowel nationaal als internationaal. Alle leveranciers dienen te leveren met legaliteitsverklaring. Zo niet dan worden zij geschrapt uit het leveranciersbestand.
FSC LOGO SAKOL
PEFC LOGO SAKOL
Aan het laden
Aan het laden